close button

Dr. Sertaç Dalgalıdere

Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı ve Niteliği

Posted OnFebruary 25, 2018 15:12

EquipmentsOliver Thomas Klein

CategoriesAkademik, Makale

Tags,

newspaper-formatYerel gazeteler, bir ülkenin demokrasisinin ne ölçüde geliştiği ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Bu nedenle, yerel gazetelerin gerekli ölçüde durumlarının tespiti, bu mecrada elde edilecek verilerin aydınlığa kavuşması adına önem taşımaktadır. Türkiye’de yerel basın bağlamında, Batı ile kıyaslandığında ekonomik, teknik altyapı gibi başlıklarda ciddi eksikliklerin olduğu aşikârdır. Özellikle, ekonomik nedenler temelinde şekillenen yapının içerisinde, bu mecrada çalışanların nitelik ve nicelikleri bu makalede üzerinde dikkatle durulacak konulardandır. Çünkü yerel basının gelişim gösterememesinde, çalışanların mesleki altyapıları ve eğitim durumlarının çok belirleyici olduğu bir gerçektir. Eğer iletişim bir süreç olarak en iyi şekilde sunulmayı ihtiva ediyorsa ve yerel gazetelerde bir kitle iletişim aracı ise, bu mecrada aktarılan bilgilerin kaliteli olmasının yanında, okura anlamlı bir ürün olarak kendini ifade etmesi de bir zorunluluktur. Hatay yerel basın çalışan sayısı ve niteliğinin nasıl olduğu bu makalede cevap aranan soruların neden ve sonuçlarını vererek, çözüm önerileri üretmek hedefi ile hazırlanmıştır. Yerel yönetimlerin denetleyicisi görevini taşıyan yerel gazeteler, bu görev nedeni ile önemli kitle iletişim aracıdır. Bu makale, nüfusu 1 milyonu aşkın Hatay’da yayınlanan yerel gazeteler hakkında önemli bilgiler vermektedir. Makalenin tamamı için tıklayınız

 

0:00

3:00